Destekler

Destekler

  • Kullanıcıların gelişen teknolojide değişen ihtiyaçlarına veya farklı hizmetlere API methodlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirilerek işlevsellik genişlemesi sağlanır.
  • Diğer yazılımlardan sisteme erişim veya diğer yazılımlara verilerin dağıtılması konularında entegrasyonlarla verimlilik arttırılır, birçok işin tek bir sistem üzerinden yapılması sağlanır.
  • Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanıcı dostu arayüzler geliştirilirken, kullanıcıların alışık olduğu sistemler üzerinden ihtiyaçların karşılanması sağlanır.
  • Veriler sisteme girdikleri ilk andan, yaşam döngüsü sonlanana kadar gerçek anlamda hiç bir şekilde değişikliğe uğramaz, veri bütünlüğü garanti altına alınır. Verinin yapısında veya içeriğinde değişiklik olması durumunda veriler sınırsız şekilde versiyonlanır, eski versiyonlara da her zaman erişilebilir.
  • Kullanıcıların ve bilgi sistemi yöneticilerinin geniş bir ekosistemde yer almaları sağlanır. Farklı yazılım ve donanım sağlayıcılarıyla entegrasyonlar sağlanarak, kullanıcıların ve bilgi sistemi yöneticilerinin bu ekosistemdeki kaynaklardan faydalanarak farklı projeleri hayata geçirmesinde işbirliği yapılabilir.