Dağıtık Veri Yönetimi

Dağıtık Veri Yönetimi

StockDisk dağıtık veri yönetiminde bir çok imkân sağlayabilir.

  • Bütün veri tipleri parçalara bölünerek farklı veritabanı alanlarında ve farklı depolama alanlarında kriptolanarak saklanır.
  • Veriler eşlenik aktif-aktif yapısında birden fazla veritabanı alanı ve birden fazla depolama alanlarında kriptolanarak saklanır. Bir veri tabanı veya depolama alanında veri kaybı durumunda, diğer alandan çoğaltılmış veriler kullanılarak veri kaybının önüne geçilir.
  • Veriler veri tabanına ve depolama alanlarına parçalı, kriptolu ve hashlenerek yazılır. Geri çağırılan veride hash check yapılarak verinin değişmezliği garanti altına alınırken tutarlılık sağlanır.
  • Veriler üzerinde değişiklik yapılamaz, bir veri değiştirildiğinde veri tabanı ve depolama alanına versiyon olarak yeniden yazılır, sınırsız versiyon oluşturulabilir. Geri çağırılan veri parçaları orta katmanda bir araya getirilmez. Kötü amaçlı yazılımların aktif hale gelmesi engellenir.
  • Bir depolama alanının arızalanması durumunda etkilenen bölümler dışında sistemler çalışmaya devam edebilir. Aktif-Aktif yapıda hizmet hiçbir kesintiye uğramadan devam eder.